LED

Dioda elektroluminescencyjna, świecąca (ang. light-emitting diode). Składa się z dwóch warst półprzewodników typu "p" i "n", tworzących złącze. Energia elektryczna przepływająca przez to złącze przetwarzana jest na światło. Dzieje się to na wskutek rekombinacji, a więc zjawiska fizycznego polegającego na połączeniu się jonu dodatniego i elektronu, któremu towarzyszy uwolnienie nadwyżki energii elektronu poprzez wypromieniowanie fotonu. Innymi słowy elektrony przechodząc przez złącze p-n diody oddają część swojej energii w postaci kwantu promieniowania elektromagnetycznego (światła).